Wyszukiwarka

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Sądownictwo dyscyplinarne adwokatury w ujęciu statystycznym (1 października 2013 - 31 maja 2016r.)

Przedstawiamy informacje statystyczne o pracy sądów dyscyplinarnych izb adwokackich oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w mijającej kadencji organów adwokatury oraz izb adwokackich. Przedstawione informacje pochodzą ze sprawozdania, które przedstawione zostanie delegatom na Krajowy Zjazd Adwokatury w Krakowie w dniach 25-27...

Data dodania: 27-10-2016

Czytaj dalej

W październikowej "Palestrze".

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami: Magdaleny Matusiak-Frącczak „Tajemnica adwokacka a obowiązki nałożone na adwokatów w związku z walką z finansowaniem terroryzmu”; Moniki Strus-Wołos „Glosa do orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 28 listopada 2015r., WSD 115/15 (pactum de quota litis)”; Łukasza Chojniaka „Realizacja...

Data dodania: 25-10-2016

Czytaj dalej

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich i pactum de quota litis w ujęciu prawnoporównawczym.

Przedstawiamy teksty poświęcone odpowiedzialności cywilnej adwokata wobec osób innych niż mocodawca oraz międzynarodowemu kontekstowi porównawczemu instytucji pactum de quota litis. Tomasz Targosz, Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich. Zagadnienia prawnoporównawcze, Palestra 11-12/2004: „Spośród wszystkich wolnych zawodów zawód adwokata stwarza, jak się wydaje, najsilniejszą...

Data dodania: 23-10-2016

Czytaj dalej

Międzynarodowe standardy etyczne.

W dziale „Publikacje” prezentujemy Standardy dla adwokatów ustanawiających miejsce wykonywania praktyki zawodowej poza własnym krajem i Kodeks etyki zawodowej UIA (Union Internationale des Avocats) oraz Kodeks etyczny adwokatury włoskiej – przetłumaczone i przygotowane przez adwokat Ewę Stawicką (Palestra 11-12/2001, 11-12/2002)...

Data dodania: 16-10-2016

Czytaj dalej

Immunitet adwokacki w archiwalnych numerach „Palestry”.

Po części historyczne, po części wciąż aktualne rozważania na temat adwokackiej wolności słowa i pisma oraz immunitetu adwokackiego z archiwalnych numerów „Palestry” - to przedmiot najnowszej aktualizacji działu „Publikacje”, w którym prezentujemy:  O pełny immunitet adwokatury, Zygmunt Warman, Palestra 2-1957; O niektórych...

Data dodania: 12-10-2016

Czytaj dalej

Rola i zadania sądownictwa dyscyplinarnego, kontrola sądowa nad postępowaniami dyscyplinarnymi oraz ich zgodności ze standardami ETPCz.

W dziale „Publikacje” prezentujemy teksty: Katarzyny Chudy - „Czy istnieje potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w sądownictwie dyscyplinarnym zawodów prawniczych?” (Palestra 5/2006), Radosława Baszuka - „Kontrola sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich” (Palestra 1-2/2012) oraz Michała Indan-Pykno -...

Data dodania: 10-10-2016

Czytaj dalej

Odpowiedzialność dyscyplinarna w publikacjach „Palestry” z lat 1956-1968.

W dziale „Publikacje" prezentujemy zamieszczone w „Palestrze" w latach 1956-1968 artykuły: Pod rozwagę adwokackich komisji dyscyplinarnych, Marian Stępczyński, Palestra 2/1956; Nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym, Władysław Pociej, Palestra 9/1959; Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym, Bronisław Olechnowicz, Palestra 8/1962; Dziekański wymiar kary, Stanisław Garlicki, Palestra...

Data dodania: 05-10-2016

Czytaj dalej

Zasady deontologiczne w kontekście reguł postępowania karnego.

W dziale „Publikacje” przedstawiamy teksty poświęcone zagadnieniom sprzeczności interesów oskarżonych, konsekwencji zawieszenia w czynnościach zawodowych i tajemnicy adwokackiej w kontekście reguł kodeksu postępowania karnego: Piotr Krzysztof Sowiński, Sprzeczność interesów oskarżonych jako przesłanka wyłączająca możliwość wspólnej ich obrony (art. 85 k.p.k.), część...

Data dodania: 03-10-2016

Czytaj dalej

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
  Kierownik:
Grażyna Oziemska
tel. 22 505 25 10
e-mail: kancelaria.wsd@adwokatura.pl
  Sekretariat:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00
© 2014 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.