Ustrój sądownictwa dyscyplinarnego

Sądownictwo dyscyplinarne w adwokaturze sprawują sądy dyscyplinarne izb adwokackich i Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Wyboru prezesów sadów dyscyplinarnych oraz członków i zastępców członków sądów dyscyplinarnych dokonują zgromadzenia izb adwokackich. Wyboru prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego dokonuje Krajowy Zjazd Adwokatury. Wybory dokonywane są w głosowaniach tajnych przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

Sądy dyscyplinarne są w zakresie orzekania niezawisłe. Rozstrzygają samodzielnie nasuwające się zagadnienia prawne i orzekają na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.