Ankieta o zmianach w Kodeksie Etyki Adwokackiej

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do uzupełnienie ankiety „Preferencje Adwokatury w zakresie zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej”. Stanowi ona niezwykle istotny etap projektowania zmian zasad etyki adwokackiej. W ankiecie weryfikujemy hipotezy, które pojawiły się w wywiadach pogłębionych z adwokatami, które prowadził zespół badawczy prof. Ryszarda Sowińskiego oraz pogłębiamy wiedzę na temat preferencji adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie zmian w KEA.

Ankieta składa się z 29 pytań zamkniętych oraz otwartych. Większość z nich jest obowiązkowa do uzupełnienia. Odpowiedzi są całkowicie anonimowe.

https://www.webankieta.pl/ ankieta/803811/nra.html

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.