Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich

Orzekanie przez samorządy zawodowe o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących zawody zaufania publicznego jest realizacją wynikającego z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku sprawowania przez nie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze).

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.