Wyszukiwarka

Rola i zadania sądownictwa dyscyplinarnego, kontrola sądowa nad postępowaniami dyscyplinarnymi oraz ich zgodności ze standardami ETPCz.

W dziale „Publikacje” prezentujemy teksty: Katarzyny Chudy - „Czy istnieje potrzeba wprowadzenia radykalnych zmian w sądownictwie dyscyplinarnym zawodów prawniczych?” (Palestra 5/2006), Radosława Baszuka - „Kontrola sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich” (Palestra 1-2/2012) oraz Michała Indan-Pykno - „Postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów z perspektywy standardów ETPCz” (Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 5/2014).

Odpowiedzialność dyscyplinarna w publikacjach „Palestry” z lat 1956-1968.

W dziale „Publikacje" prezentujemy zamieszczone w „Palestrze" w latach 1956-1968 artykuły: Pod rozwagę adwokackich komisji dyscyplinarnych, Marian Stępczyński, Palestra 2/1956; Nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym, Władysław Pociej, Palestra 9/1959; Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym, Bronisław Olechnowicz, Palestra 8/1962; Dziekański wymiar kary, Stanisław Garlicki, Palestra 2/1964; Możliwość podjęcia pracy przez adwokata w czasie zawieszenia w czynnościach zawodowych, Lech Koszewski, Palestra 11/1966; Aktualne problemy postępowania dyscyplinarnego, Franciszek Sadurski, Tadeusz Sarnowski, Palestra 12/1966; Postępowanie dyscyplinarne w sprawach adwokatów, Kazimierz Zawadzki, Palestra 1/1965; Utrata prawa wykonywania zawodu adwokackiego, Jan Waszczyński, Palestra 2/1967; Kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym, Kazimierz Zawadzki, Palestra 2/1968.

Teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Zasady deontologiczne w kontekście reguł postępowania karnego.

W dziale „Publikacje” przedstawiamy teksty poświęcone zagadnieniom sprzeczności interesów oskarżonych, konsekwencji zawieszenia w czynnościach zawodowych i tajemnicy adwokackiej w kontekście reguł kodeksu postępowania karnego: Piotr Krzysztof Sowiński, Sprzeczność interesów oskarżonych jako przesłanka wyłączająca możliwość wspólnej ich obrony (art. 85 k.p.k.), część 1i 2, Palestra 9-10/2008, 1-2/2009; Antoni Bojańczyk, Jakie skutki procesowe wywołuje prowadzenie obrony przez adwokata skazanego na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych, Palestra 1-2/2013; Emilia Mądrecka, W kwestii kolizji art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XXVIII, AUWr No 3439, Wrocław 2012.

Sprawozdanie z konferencji „Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna.

W dniu 22 kwietnia 2016r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Komisję Etyki Zawodowej oraz Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej konferencja "Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna”. W dziale „Publikacje" przedstawiamy zamieszczone w „Palestrze” nr 9/2016 sprawozdanie z konferencji autorstwa aplikantów adwokackich Konrada Lipińskiego i Pawła Zagiczka.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.