Wyszukiwarka

Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k., jawność i zasady postępowania dyscyplinarnego w publikacjach naukowych.

W dziale „Publikacje” przedstawiamy artykuły dr Anny Korzeniewskiej-Lasota, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Jawność postępowań dyscyplinarnych, Studia Ełckie 14 (2012); Zasady postępowania dyscyplinarnego, Studia Ełckie 15 (2013), nr 1; Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część I, Palestra 9-10/2013; Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część II, Palestra 11-12/2013 (rozważania autorki w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń pierwszej instancji dotyczą stanu prawnego sprzed nowelizacji z listopada 2014r.)

„Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej” - Łódź, 29 września 2016r.

W dniu 29 września 2016r. w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 odbędzie się Konferencja: „Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej”. Organizatorami tego wydarzenia są Komisja Praw Człowieka i Komisja Parlamentarno-Prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Agenda konferencji:

od 9:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:20 Dziekan Izby Adwokackiej w Łodzi, adwokat Jarosław Zdzisław Szymański – otwarcie konferencji

10:20-10:40 Prokurator Regionalny Jarosław Szubert „Zasady, warunki i tryb pozyskiwania i wykorzystania przez prokuratora w postępowaniu karnym informacji prawne chronionych”

10:40-11:00 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi Januariusz Kaczmarek „Przypadki naruszenia tajemnicy lekarskiej przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy”

11:00-11:20 Redaktor Mira Suchodolska, Dziennik Gazeta Prawna, „Dziennikarz jak ksiądz?”

11:20-12:00 dyskusja

12:00-12:30 lunch

12:30-12:50 Adwokat Prof. dr hab. Jacek Giezek „Tajemnica adwokacka a zakazy dowodowe w procesie karnym”

12:50-13:10 Radca prawny dr Marcin Górski „Specyfika ochrony tajemnicy radcowskiej na tle standardów europejskich”

13:10-13:30 Adwokat dr Magdalena Matusiak-Frącczak „Tajemnica adwokacka w praktyce innych państw – wzorce dla Polski?”

13:30-13:50 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak „Tajemnice zawodowe w orzecznictwie sadów powszechnych oraz Sadu Najwyższego w kontekście nowych rozwiązań legislacyjnych”

13:50-15:00 dyskusja

15:00 – zakończenie konferencji.

Sąd Najwyższy o rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej jako podstawie kasacyjnej.

Nie można zapominać o specyfice odpowiedzialności dyscyplinarnej, realizowanej przez organy korporacyjne, którym, na mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, powierzono sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. To właśnie odpowiednie organy quasi-sądowe samorządu zawodowego kształtują poziom sankcji za określone przewinienia dyscyplinarne, zaś kontrolna funkcja Sądu Najwyższego w trybie postępowania kasacyjnego nie powinna polegać na zbyt daleko idącej interwencji w to uprawnienie samorządu. W kontekście zarzutu rażącej niewspółmierności kary, jego uwzględnienie ograniczać się musi zatem do skrajnych wypadków, w których występuje drastyczna różnica między karą wymierzoną przez sąd korporacyjny, a karą, którą w świetle dyrektyw jej wymiaru należałoby orzec”.

Rozbudowana teza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. SDI 18/16 opublikowana została w dziale „Orzecznictwo”.

O reklamie adwokackiej w ujęciu porównawczym.

W dziale „Publikacje” zamieszczone zostały artykuły „Reklama adwokacka w Polsce i za granicą. Przyczynek do dyskusji na tle wybranych rozwiązań obcych”, którego autorami są Stefan Nowakowski i Błażej Koczetnikow (Palestra 7-8/2004) oraz „Warunki informowania o usługach adwokackich na podstawie nowych przepisów Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej)” autorstwa Sebastiana Samola (Palestra 1/2007).

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00
© 2014 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.