Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z 21 lipca 2016r.

Treść:

Ostrzeżenie udzielone przez dziekana okręgowej rady adwokackiej w trybie art. 48 ust. 3 ustawy prawo o adwokaturze nie ma charakteru rozstrzygnięcia dokonanego w trybie postępowania regulującego odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 80 i następne ustawy Prawo o adwokaturze), nie jest rozstrzygnięciem o odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie może w związku z tym być interpretowane w kategoriach powagi rzeczy osądzonej jako negatywna przesłanka procesowa. „Uchybienie mniejszej wagi" nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego zaś ostrzeżenie nie jest karą dyscyplinarną przewidzianą przez ustawę. Uwagi powyższe o tyle nie mają jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia, że nie stanowią o istocie problemu. Oto bowiem uchwałą (...) Okręgowa Rada Adwokacka w (...) nie tylko uchyliła postanowienie dziekana (mylnie nazwane „orzeczeniem dyscyplinarnym") o udzieleniu ostrzeżenia – do czego w świetle normy procesowej zawartej w art. 48 ust. 3 zdanie drugie była oczywiście uprawniona – ale też „umorzyła postępowanie dyscyplinarne w sprawie RD 10/15", do czego żadną miarą i w żadnych okolicznościach uprawniona nie była. Rada adwokacka nie jest organem orzekającym w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej. Żaden przepis ustawowy regulujący odpowiedzialność dyscyplinarną adwokatów i aplikantów adwokackich nie przyznaje radzie adwokackiej jakichkolwiek kompetencji stanowiących w postępowaniu dyscyplinarnym, którego organami są z mocy ustawy wyłącznie rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy oraz sądy dyscyplinarne obu instancji. Z powodów powyższych Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury w sposób kategoryczny nie podziela zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w (...), jakoby postępowanie dyscyplinarne w zakresie dotyczącym czynu przypisywanego (...) zakończyło się „prawomocnym orzeczeniem w postaci uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej (...), która umorzyła postępowanie w sprawie".

Sygnatura: WSD 30/16
Data wydania: 2016.07.21

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.