Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z dnia 3 marca 2020 r.

Treść:

w sprawie adw. A.K. z zażalenia Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie na postanowienie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r., SD 100/18,
na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 ustawy – Prawo o adwokaturze
postanawia:
zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.
UZASADNIENIE
Odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego nie jest zasadne. Sąd I instancji prawidłowo wskazał podstawę umorzenia postępowania. Art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w sposób jednoznaczny wskazuje, że odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wyłącznie adwokaci i aplikanci adwokaccy. W odróżnieniu np. od art. 118 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa – Prawo o adwokaturze nie zawiera normy, która pozwalałaby na prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osoby, która przestała być adwokatem lub aplikantem adwokackim. Skoro adw. A.K. został z dniem 25 grudnia 2019 r. prawomocnie wydalony z adwokatury, nie ma możliwości prowadzenia wobec niego postępowania dyscyplinarnego zgodnie z prawidłowo przywołaną przez sąd I instancji dyspozycją art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 i art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze. Przeprowadzanie zaś dalszych czynności dowodowych pozbawione byłoby celowości.
Dlatego należało orzec, jak w sentencji.

Sygnatura: WSD 23/20
Data wydania: 2020.03.03

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.