Wyszukiwarka

Postanowienie WSD z dnia 13 listopada 2016r.

Treść:

Termin przedawnienia do ściągnięcia zasądzonych kosztów procesu wynosi 3 lata od dnia, kiedy należało jej uiścić (odpowiednio stosowany art. 641 k.p.k.). W orzecznictwie przyjmuje się, że liczy się go od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie, a jeżeli nie określono w nim wysokości tych kosztów (jak miało to miejsce w wypadku orzeczenia dyscyplinarnego dotyczącego adw. Artura Jędrycha) od daty uprawomocnienia się postanowienia ustalającego wysokość tych kosztów, wydanego na podstawie art. 626 par. 2 (SN VI KZP 30/75, OSNKW 1976, nr 1, poz. 2). Aby zapobiec odwlekaniu wydawania postanowień ustalających wysokość kosztów i tym samym odsuwaniu upływu terminu przedawnienia, proponuje się w piśmiennictwie, aby przyjąć w drodze analogii do art. 118 k.c., że koszty procesu przedawniają się definitywnie z upływem 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie (W. Daszkiewicz, glosa do ww. orzeczenia SN, NP 1976, nr 5, s. 825-826). Reprezentowany także w piśmiennictwie jest pogląd, że termin przedawnienia w przypadku należności sądowych biegnie od bezskutecznego upływu 30-dniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłacenia kosztów sądowych, o którym mowa w art. 206 par. 1 k.k.w. Zgodzić jednak należy się, iż przeciwko takiemu stanowisku przemawia zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa przepisów art. 641 k.p.k. i 206 k.k.w. W tym ostatnim mowa jest bowiem o wezwaniu "osoby zobowiązanej do uiszczenia kosztów sądowych" do ich "zapłacenia", a zatem nie ulega wątpliwości, że obowiązek uiszczenia kosztów nie powstaje - z chwilą doręczenia tego wezwania, lecz już wcześniej z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach procesu. 

W sprawie niniejszej rozstrzygniecie o kosztach postępowania dyscyplinarnego stało się prawomocne i wykonalne dopiero z datą wydania przez WSDA niniejszego postanowienia zaś od wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego nie upłynął jeszcze okres 10 lat. 

Sygnatura: WSD 152/16
Data wydania: 2016.11.13

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.