Wyszukiwarka

Orzeczenie WSD z dnia 25 stycznia 2020 r.

Treść:

w sprawie dyscyplinarnej obw. adw. J.G. obwinionego o to, że:
w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Radomsku […] jechał jako kierujący samochodem osobowym marki […] pomimo wydanej w dniu 10 lutego 2012 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o cofnięciu uprawnień numer […], co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Częstochowie, będąc pełnomocnikiem z wyboru Z.P. w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie (IV U 503/16), nienależycie czuwał nad biegiem sprawy w ten sposób, że nie dołączył do wniesionej w dniu 14 grudnia 2016 r. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie dowodu uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł i nie uczynił tego również do dnia 12 stycznia 2017 r., pomimo prawidłowego doręczenia mu w dniu 5 stycznia 2017 r. zarządzenia przewodniczącego wzywającego do uiszczenia tej opłaty, co spowodowało odrzucenie apelacji, co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 49 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
na podstawie art. 387 § 1 i § 2 k.p.k. w zw. z art. 95n ustawy – Prawo o adwokaturze
orzeka:
uznaje obwinionego J.G. za winnego tego, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Radomsku […] jechał jako kierujący samochodem osobowym marki […] pomimo wydanej w dniu 10 lutego 2012 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o cofnięciu uprawnień numer […], co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
uznaje J.G. za winnego tego, że w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Częstochowie, będąc pełnomocnikiem z wyboru Z.P. w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie (IV U 503/16), nienależycie czuwał nad biegiem sprawy w ten sposób, że nie dołączył do wniesionej w dniu 14 grudnia 2016 r. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie dowodu uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł i nie uczynił tego również do dnia 12 stycznia 2017 r. pomimo prawidłowego doręczenia mu w dniu 5 stycznia 2017 r. zarządzenia przewodniczącego wzywającego do uiszczenia tej opłaty, co spowodowało odrzucenie apelacji, co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 49 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,
za czyn opisany w punkcie 1 powyżej na podstawie art. 80 i art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o adwokaturze wymierza obwinionemu J.G. karę pieniężną w wysokości dwukrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,
za czyn opisany w punkcie 2 powyżej na podstawie art. 80 i art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o adwokaturze wymierza obwinionemu J.G. karę pieniężną w wysokości półtorakrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,
na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy – Prawo o adwokaturze wymierza obwinionemu J.G. karę łączną w wysokości trzykrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę,
na podstawie art. 95l ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze i pkt 1 uchwały nr 23/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego obciąża obwinionego J.G. kosztami postępowania dyscyplinarnego w kwocie 2.000 zł.
UZASADNIENIE
Adw. J.G. został obwiniony o to, że:
w dniu 3 sierpnia 2016 r. w Radomsku [...] jechał jako kierujący samochodem osobowym marki […], pomimo wydanej w dniu 10 lutego 2012 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji o cofnięciu uprawnień numer […], co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu; oraz
w okresie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. w Częstochowie, będąc pełnomocnikiem z wyboru Z.P. w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie (IV U 503/16), nienależycie czuwał nad biegiem sprawy w ten sposób, że nie dołączył do wniesionej w dniu 14 grudnia 2016 r. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie dowodu uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł i nie uczynił tego również do dnia 12 stycznia 2017 r. pomimo prawidłowego doręczenia mu w dniu 5 stycznia 2017 r. zarządzenia przewodniczącego wzywającego do uiszczenia tej opłaty, co spowodowało odrzucenie apelacji, co stanowi przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 49 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
Sprawy podlegały rozpoznaniu przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny jako sąd I instancji […].
W toku postępowania przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym obwiniony przed zakończeniem pierwszego przesłuchania złożył wniosek o poddanie się karze. Sąd uzależnił wydanie orzeczenia w trybie art. 387 k.p.k. od zmiany wniosku w ten sposób, że kara za czyn w sprawie WSD 164/18 musi wynosić półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, na co obwiniony się zgodził.
W ocenie sądu okoliczności popełnienia obu zarzucanych czynów przez obwinionego i jego wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, w szczególności, że w zakresie czynu opisanego w pkt. 2 powyżej, obwiniony zawarł z pokrzywdzonym ugodę i naprawił wyrządzona mu szkodę. Wnioskowi nie sprzeciwił się również Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. W związku z tym na podstawie art. 387 § 1 i § 2 k.p.k. w zw. z art. 95n ustawy – Prawo o adwokaturze należało orzec jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 95l ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze i ust. 1 uchwały nr 23/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Sygnatura: WSD 163/18
Data wydania: 2020.01.25

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.