Wyszukiwarka

Orzeczenie WSD z 11 czerwca 2016r.

Treść:

W sprawie niniejszej, która wszczęta została przed Sądem Dyscyplinarnym (...) w dniu 12 grudnia 2014r., przepisy procesowe znowelizowane ustawą z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw nie znajdują zastosowania (data wejścia w życie – 25 grudnia 2014r.). Przesądza o tym treść art. 6 wskazanej ustawy, stwierdzający jednoznacznie, iż do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego czasu niezakończonych stosuje się do ich zakończenia w danej instancji przepisy dotychczasowe. Powyższe oznacza, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania dyscyplinarnego dokonane być musi nie w oparciu o treść art. 95l ust.1 ustawy Prawo o adwokaturze w brzmieniu nadanym ww. ustawą oraz nie w oparciu o uchwały NRA nr 24/2014 z dnia 22 listopada 2014r. oraz Nr 44/2015 z dnia 19 września 2015r. ale wyłącznie w oparciu o treść art. 95l ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 grudnia 2014r., a zatem w oparciu o regułę wydatkową („Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem").
Uchwała nr 30/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2008r. dotycząca kosztów postępowań dyscyplinarnych nie pozwala na zgodne z obowiązującymi przepisami prawa orzekanie kosztów postępowania dyscyplinarnego. Wprowadzając zryczałtowaną opłatę pobieraną od obwinionych w razie skazania Uchwała nr 30/2008 wykroczyła poza upoważnienie przyznane Naczelnej Radzie Adwokackiej w art. 58 i odesłanie zawarte w art. 95n w zw. z art. 95l ust.1 Ustawy o z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zakresie, w jakim reguluje postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów i aplikantów adwokackich w części dotyczącej kosztów tego postępowania mimo braku ku temu jakiegokolwiek upoważnienia w ustawie Prawo o Adwokaturze.
Wyższy Sąd Dyscyplinarny w niniejszym składzie podziela pogląd prawny wyrażony w niniejszej sprawie przez WSDA w postanowieniu z dnia 20 października 2012r., sygn. akt WSD 58/12 oraz z dnia 26 kwietnia 2014r., sygn. akt WSD 32/14., iż art. 95l ust.1 ustawy Prawo o adwokaturze w brzmieniu przed nowelizacją w sposób jednoznaczny definiował koszty postępowania dyscyplinarnego jedynie jako wszelkie wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem. Już samo sformułowanie „wszelkie wydatki" uniemożliwia orzekanie kosztów postępowania w formie opłaty zryczałtowanej.
Sąd dyscyplinarny I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustali wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego stosując w tym zakresie klauzulę wydatkową zawartą w art. 95l ust. 1 ustawy przed nowelizacją, to jest zgodnie z odpowiednio stosowanymi w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącymi wydatków przepisami art. 618 i następne k.p.k.

Sygnatura: WSD 23/16
Data wydania: 2016.06.11

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.