Wyszukiwarka

Lista haseł

A
adres siedziby
apelacja
aplikant
B
brak wpłaty od klienta
C
czyn ciągły
czyn popełniony przed wpisem na listę adwokatów
D
dobrowolne poddanie się karze
dochowanie terminu
domniemanie niewinności
E
egzekucja
F
forma rozstrzygnięć sądu dyscyplinarnego
G
godność w sferze prywatnej
godność w sferze zawodowej
godność zawodu
granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy
groźba spowodowania postępowania karnego lub dyscyplinarnego
H
honorarium
I
informowanie klienta
instrukcje klienta
interes klienta
K
kara dyscyplinarna
kasacja
klient z urzędu
klient z wyboru
konflikt interesów
kontakt z dziennikarzem
koszty
koszty postępowania
N
nadużycie zaufania
nadużywanie alkoholu
należyta staranność
należyta staranność odpowiedzialność dyscyplinarna
naruszenie dóbr osobistych adwokata
naruszenie prawa
niemożność stawienia się w sądzie
niestawiennictwo w sądzie
nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie
niezależność adwokata
O
obowiązki wobec mocodawcy
obrońca
obwiniony
ocena dowodów
odpowiednie stosowanie k.p.k.
odpowiednie stosowanie przepisów k.k.
odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k.
odpowiedzialność dyscyplinarna
odpowiedzialność materialna
oparcie orzeczenia dyscyplinarnego na prawomocnym wyroku karnym
P
pełnienie funkcji we władzach adwokatury
pełnomocnictwo
podpis pod pismem procesowym
podstawa prawna orzeczeń dyscyplinarnych
postępowanie odwoławcze
powoływanie się na wpływy
pozbawienie prawa wykonywania zawodu i zawieszenie w czynnościach zawodowych
prawo dyscyplinarne materialne
prawo dyscyplinarne procesowe
proceduralne
przeciwnik procesowy
przedawnienie
przestrzeganie przepisów
przesłanka procesowa
przewinienie dyscyplinarne
przewinienie dyscyplinarne zawierające znamiona przestępstwa
przewinienie zawodowe
przwo dyscyplinarne materialne
R
rażąca niewspółmierność / wymiar kary
rażąca niewspółmierność kary dyscyplinarnej
relacje z organami samorządu i kolegami
rozliczenia finansowe
S
samodzielność jurysdykcyjna
skarga kasacyjna
składka
sprawa przeciwko adwokatowi
sprostowanie
standardy kultury wypowiedzi
substytucja
szacunek dla sądu
T
tajemnica adwokacka
tajemnica zawodowa
tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych
U
umiar
umowa o prowadzenie sprawy
uzasadnienie
W
wolność słowa
wolność słowa i immunitet zawodowy
wymóg udzielania władzom adwokatury żądanych wyjaśnień
wypowiedzenie pełnomocnictwa
wyrok karny
wystąpienia publiczne
występowanie we własnej sprawie
wyłączenie sędziego
wzmianka o ukaraniu
wznowienie postępowania
Z
zakaz ne peius
zakaz reformationis in peius
zakaz reklamy
zaniechanie wniesienia środka odwoławczego
zapoznanie się z aktami sprawy
zasady koleżeństwa
zaskarżanie orzeczeń
zatarcie skazania
zawieszenie postępowania dyscyplinarnego
zawieszenie w czynnościach zawodowych
zdolność do wykonywania zawodu
zgoda adwokata dotychczas prowadzącego sprawę
związanie rozstrzygnięciem sądu powszechnego
zwrot sprawy

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.