Wyszukiwarka

Lista haseł

A
adres siedziby
apelacja
aplikant
B
brak wpłaty od klienta
C
czyn ciągły
czyn popełniony przed wpisem na listę adwokatów
D
dobrowolne poddanie się karze
dochowanie terminu
domniemanie niewinności
E
egzekucja
F
forma rozstrzygnięć sądu dyscyplinarnego
funkcjonowanie kancelarii
G
godność w sferze prywatnej
godność w sferze zawodowej
godność zawodu
granice rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy
groźba spowodowania postępowania karnego lub dyscyplinarnego
H
honorarium
I
informowanie klienta
inne orzeczenia proceduralne
inne orzeczenie proceduralne
instrukcje klienta
interes klienta
K
kara dyscyplinarna
kasacja
klient z urzędu
klient z wyboru
konflikt interesów
kontakt z dziennikarzem
koszty
koszty postępowania
N
nadużycie zaufania
nadużywanie alkoholu
należyta staranność
należyta staranność odpowiedzialność dyscyplinarna
naruszenie dóbr osobistych adwokata
naruszenie prawa
niemożność stawienia się w sądzie
niestawiennictwo w sądzie
nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie
niezależność adwokata
O
obowiązki wobec mocodawcy
obowiązki wobec sądu
obrońca
obwiniony
ocena dowodów
odpowiednie stosowanie k.p.k
odpowiednie stosowanie k.p.k.
odpowiednie stosowanie przepisów k.k.
odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k.
odpowiedzialność dyscyplinarna
odpowiedzialność materialna
oparcie orzeczenia dyscyplinarnego na prawomocnym wyroku karnym
P
pełnienie funkcji we władzach adwokatury
pełnomocnictwo
podpis pod pismem procesowym
podstawa prawna orzeczeń dyscyplinarnych
pomoc prawna z urzędu
postępowanie odwoławcze
powoływanie się na wpływy
pozbawienie prawa wykonywania zawodu i zawieszenie w czynnościach zawodowych
prawdziwość wiadomości przekazywanych przez adwokata
prawo dyscyplinarne materialne
prawo dyscyplinarne procesowe
przeciwnik procesowy
przestrzeganie przepisów
przesłanka procesowa
przewinienie dyscyplinarne
przewinienie dyscyplinarne zawierające znamiona przestępstwa
przewinienie zawodowe
przwo dyscyplinarne materialne
R
rażąca niewspółmierność / wymiar kary
rażąca niewspółmierność kary dyscyplinarnej
reklama i informacja
relacje z organami samorządu i kolegami
relacje ze świadkiem
rozliczenia finansowe
S
samodzielność jurysdykcyjna
skarga kasacyjna
składka
sprawa przeciwko adwokatowi
sprostowanie
standardy kultury wypowiedzi
substytucja
szacunek dla sądu
T
tajemnica adwokacka
tajemnica zawodowa
tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych
U
umiar
umowa o prowadzenie sprawy
usprawiedliwiona nieobecnosc
uzasadnienie
W
w sferze zawodowej
wnoszenie środków odwoławczych
wolność słowa
wolność słowa i immunitet zawodowy
wymóg udzielania władzom adwokatury żądanych wyjaśnień
wypowiedzenie pełnomocnictwa
wyrok karny
wystąpienia publiczne
występowanie we własnej sprawie
wyłączenie sędziego
wzmianka o ukaraniu
wznowienie postępowania
Z
z organami samorządu i kolegami
zakaz ne peius
zakaz reformationis in peius
zakaz reklamy
zaniechanie wniesienia środka odwoławczego
zapoznanie się z aktami sprawy
zasady koleżeństwa
zaskarżanie orzeczeń
zatarcie skazania
zawieszenie postępowania dyscyplinarnego
zawieszenie w czynnościach zawodowych
zdolność do wykonywania zawodu
zgoda adwokata dotychczas prowadzącego sprawę
związanie rozstrzygnięciem sądu powszechnego
zwrot sprawy

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.