Wyszukiwarka

Jak powstawał pierwszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

W roku 1958 Naczelna Rada Adwokacka powołała komisję pod przewodnictwem Stanisława Janczewskiego, której celem było przygotowanie projektu zbioru zasad etyki adwokackiej. W roku 1959 Stanisław Janczewski opublikował w Palestrze cykl artykułów dotyczących zasad etyki adwokackiej pod tytułem „Godność zawodu". Opracowany przez komisję i przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką projekt zbioru zasad został opublikowany i poddany dyskusji środowiskowej. Zwyciężył pogląd o nadaniu zbiorowi zasad roli swoistego przewodnika, drogowskazu etycznego, wytycznych na wypadek sytuacji konfliktowych, nie zaś normatywnej i wyczerpującej regulacji. Uchwałą z dnia 25 października 1959r. Zjazd Adwokatury polecił Wydziałowi Wykonawczemu NRA opracowanie ostatecznego tekstu ze zmianą nazwy „kodeks" na „zbiór zasad". Ostateczny tekst Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony został na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 6-7 maja 1961r.

W dziale „Publikacje" prezentujemy wybór tekstów opublikowanych w Palestrze w latach 1959-1968 a dotyczących procesu tworzenia i uchwalenia pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Na wybór ten składają się:

 • Godność zawodu cz. 1-6, Stanisław Janczewski, Palestra 6, 7-8, 9, 10, 11 i 12/1959,
 • Projekt Kodeksu etyki zawodowej, Palestra 11/1959,
 • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony na posiedzeniu NRA w dniach 6 i 7 maja 1961r., Palestra 6/1961,
 • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Stanisław Janczewski, Palestra 6/1961,
 • Z historii prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej, Zdzisław Krzemiński, Palestra 11/1968.

Publikowane teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Publikacje dostępne w BazHum zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Tajemnica adwokacka w publikacjach „Palestry” z lat 1956-1967.

W dziale „Publikacje" prezentujemy zamieszczone w „Palestrze" w latach 1956-1967 artykuły:

 • Uwagi na temat tajemnicy zawodowej adwokata, Alfred Włoch, Palestra 3/1956,
 • Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych, Zdzisław Krzemiński, Palestra 10/1959,
 • Tajemnica zawodowa adwokata, Edgar Hansen, Palestra 9/1962,
 • Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata, Roman Łyczywek, Palestra 11/1963,
 • O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata-podejrzanego w procesie karnym, Alfred Kaftal, Palestra 4/1963,
 • Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, Alfred Kaftal, Marian Cieślak, Stanisław Garlicki, Palestra 3/1964,
 • Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata, Kazimierz Łojewski, Palestra 12/1964,
 • W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej, Alfred Kaftal, Palestra 7-8/1965,
 • Problematyka tajemnicy zawodowej adwokata (na marginesie uchwały Prezydium NRA z dnia 10 listopada 1966r.), Kazimierz Łojewski, Palestra 3-1967.

Publikowane teksty pochodzą z pełnotekstowej bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum – bazhum.muzhp.pl, narzędzia wspierającego badania naukowe i edukację. BazHum udostępnia zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Publikacje dostępne w BazHum zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego. Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.
Publikowane w serwisie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego publikacje pochodzące z BazHum opatrywane będą każdorazowo opisem bibliograficznym wskazującym imię i nazwisko twórcy, tytuł oraz pierwotne źródło publikacji.

Orzeczenia Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych (maj - lipiec 2016).

Dział „Orzecznictwo" uzupełniony został o wydane ostatnio orzeczenia Sądu Najwyższego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Przedstawione rozstrzygnięcia dotyczą:

 • podwyższonych standardów formy wypowiedzi adwokata (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016r., sygn. SDI 15/16),
 • koncepcji jedności czynów w postępowaniu dyscyplinarnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016r., sygn. SDI 11/16),
 • zakresu kontroli kasacyjnej i statusu pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016r., sygn. SDI 17/16),
 • kosztów postępowania dyscyplinarnego (orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 11 czerwca 2016r., sygn. WSD 23/2016),
 • znaczenia udzielenia tzw. ostrzeżenia dziekańskiego dla toku postępowania dyscyplinarnego (postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 21 lipca 2016r., sygn. WSD 30/16).
 • zwrotu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu celem uzupełnienia braków dochodzenia (postanowienie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 21 lipca 2016r., sygn. WSD 77/16).

Wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016r. (sygn. SDI 11/16 oraz SDI 17/16) zapadły w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych. Przepisy poddane wykładni przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniach tych wyroków są tożsame z przepisami regulującymi postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów i aplikantów adwokackich.

Udział adwokata w czynnościach egzekucyjnych. Zmiana §58 Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu.

Naczelna Rada Adwokacka uchwałą Nr 64/2016 z dnia 25 czerwca 2016r. dokonała zmiany §58 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Otrzymał on następujące brzmienie: „Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się użycie środków przymusu bezpośredniego."

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, to jest z dniem 25 czerwca 2016r.
Zasada deontologiczna opisana w §58 Zbioru przed dniem podjęcia uchwały Nr 64/2016 brzmiała następująco: „Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zakaz ten nie odnosi się do czynności sądowych oraz czynności związanych z egzekucją z nieruchomości."
Tekst uchwały publikujemy w dziale „Akty prawne".

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.