Wyszukiwarka

„Orzecznictwo” - nowe orzeczenia Sądu Najwyższego i wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Zbiór orzeczeń serwisu internetowego uzupełniony został o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. akt SDI 28/16, dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. akt SDI 32/16, poświęcone relacji pomiędzy złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego a odpowiedzialnością dyscyplinarną.
W zakładce „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dyscyplinarnych" publikujemy pełny tekst wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 2-15, o którym pisaliśmy w czerwcu („Trybunał Konstytucyjny o sporządzeniu kasacji przez adwokata lub radcę prawnego w sprawie własnej").

Orzecznictwo dyscyplinarne z lat 1945-1960 oraz 1966-1967.

W dziale „Publikacje" przedstawiamy wybór orzecznictwa Wyższej Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych adwokatów z lat 1945-1960 oraz 1966-1967. Opracowania te opublikowane zostały jako wkładki do czasopisma „Palestra" nr 12/1960 i 7-8/1968.

Teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Jak powstawał pierwszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

W roku 1958 Naczelna Rada Adwokacka powołała komisję pod przewodnictwem Stanisława Janczewskiego, której celem było przygotowanie projektu zbioru zasad etyki adwokackiej. W roku 1959 Stanisław Janczewski opublikował w Palestrze cykl artykułów dotyczących zasad etyki adwokackiej pod tytułem „Godność zawodu". Opracowany przez komisję i przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką projekt zbioru zasad został opublikowany i poddany dyskusji środowiskowej. Zwyciężył pogląd o nadaniu zbiorowi zasad roli swoistego przewodnika, drogowskazu etycznego, wytycznych na wypadek sytuacji konfliktowych, nie zaś normatywnej i wyczerpującej regulacji. Uchwałą z dnia 25 października 1959r. Zjazd Adwokatury polecił Wydziałowi Wykonawczemu NRA opracowanie ostatecznego tekstu ze zmianą nazwy „kodeks" na „zbiór zasad". Ostateczny tekst Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony został na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 6-7 maja 1961r.

W dziale „Publikacje" prezentujemy wybór tekstów opublikowanych w Palestrze w latach 1959-1968 a dotyczących procesu tworzenia i uchwalenia pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Na wybór ten składają się:

 • Godność zawodu cz. 1-6, Stanisław Janczewski, Palestra 6, 7-8, 9, 10, 11 i 12/1959,
 • Projekt Kodeksu etyki zawodowej, Palestra 11/1959,
 • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony na posiedzeniu NRA w dniach 6 i 7 maja 1961r., Palestra 6/1961,
 • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Stanisław Janczewski, Palestra 6/1961,
 • Z historii prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej, Zdzisław Krzemiński, Palestra 11/1968.

Publikowane teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Publikacje dostępne w BazHum zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Tajemnica adwokacka w publikacjach „Palestry” z lat 1956-1967.

W dziale „Publikacje" prezentujemy zamieszczone w „Palestrze" w latach 1956-1967 artykuły:

 • Uwagi na temat tajemnicy zawodowej adwokata, Alfred Włoch, Palestra 3/1956,
 • Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych, Zdzisław Krzemiński, Palestra 10/1959,
 • Tajemnica zawodowa adwokata, Edgar Hansen, Palestra 9/1962,
 • Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata, Roman Łyczywek, Palestra 11/1963,
 • O niektórych zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata-podejrzanego w procesie karnym, Alfred Kaftal, Palestra 4/1963,
 • Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, Alfred Kaftal, Marian Cieślak, Stanisław Garlicki, Palestra 3/1964,
 • Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata, Kazimierz Łojewski, Palestra 12/1964,
 • W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej, Alfred Kaftal, Palestra 7-8/1965,
 • Problematyka tajemnicy zawodowej adwokata (na marginesie uchwały Prezydium NRA z dnia 10 listopada 1966r.), Kazimierz Łojewski, Palestra 3-1967.

Publikowane teksty pochodzą z pełnotekstowej bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum – bazhum.muzhp.pl, narzędzia wspierającego badania naukowe i edukację. BazHum udostępnia zawartość czasopism w formie cyfrowej wraz z opisami bibliograficznymi. Publikacje dostępne w BazHum zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego. Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.
Publikowane w serwisie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego publikacje pochodzące z BazHum opatrywane będą każdorazowo opisem bibliograficznym wskazującym imię i nazwisko twórcy, tytuł oraz pierwotne źródło publikacji.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.