Wyszukiwarka

Zasady deontologiczne w kontekście reguł postępowania karnego.

W dziale „Publikacje” przedstawiamy teksty poświęcone zagadnieniom sprzeczności interesów oskarżonych, konsekwencji zawieszenia w czynnościach zawodowych i tajemnicy adwokackiej w kontekście reguł kodeksu postępowania karnego: Piotr Krzysztof Sowiński, Sprzeczność interesów oskarżonych jako przesłanka wyłączająca możliwość wspólnej ich obrony (art. 85 k.p.k.), część 1i 2, Palestra 9-10/2008, 1-2/2009; Antoni Bojańczyk, Jakie skutki procesowe wywołuje prowadzenie obrony przez adwokata skazanego na karę dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych, Palestra 1-2/2013; Emilia Mądrecka, W kwestii kolizji art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XXVIII, AUWr No 3439, Wrocław 2012.

Sprawozdanie z konferencji „Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna.

W dniu 22 kwietnia 2016r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Komisję Etyki Zawodowej oraz Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej konferencja "Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna”. W dziale „Publikacje" przedstawiamy zamieszczone w „Palestrze” nr 9/2016 sprawozdanie z konferencji autorstwa aplikantów adwokackich Konrada Lipińskiego i Pawła Zagiczka.

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokatów.

W dziale „Publikacje” prezentujemy dwa artykuły poświęcone orzecznictwu sądowemu w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej fachowych pełnomocników (adwokatów i radców prawnych) oraz zależności pomiędzy formą wykonywania zawodu prawniczego a odpowiedzialnością odszkodowawczą. Są to teksty: Aleksandra Raczyńskiego - Orzecznictwo sądowe w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej fachowego pełnomocnika, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015 vol. 3 no 3, oraz Mariusza Mikołajewicza - Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu, Studia Iuridica Torunienisia, tom V.

Kolejny rocznik zbioru urzędowego „Orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych" dostępny w serwisie internetowym WSDA.

W dziale „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych. Zbiór urzędowy" publikujemy Rocznik 2015 zawierający wybór istotnych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz lekarzy. Wydawcą rocznika jest Sąd Najwyższy. Zawarte w nim orzeczenia opracowano w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Publikacja udostępniona w formacie pdf zawiera 536 stron.

Roczniki „Orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych" wydawane są w ograniczonym nakładzie książkowym począwszy od 2002r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury uzyskał zgodę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na publikowanie zbioru urzędowego w serwisie internetowym WSDA.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.